WELCOME IN THE INNER CITY OF GÖTEBORG, HAVE FUN EXPLORING!

Fem stadskärnor i gemensam satsning – nu lanseras CityKompetens!

Published on Wednesday, June 3
news

Coronapandemin har inneburit att centrumorganisationer över hela landet har tvingats ställa om sin verksamhet och snabbt hitta nya lösningar som stöttar näringslivet i city. Efter första raden krisåtgärder påbörjades mer långsiktiga satsningar för en...

Read more

Vet du var bilderna är tagna?

Published on Monday, June 1
news

Göteborgs innerstad ska fotodokumenteras under 100 år. Se initiativtagaren Mikael Ringlander, tidigare pressfotograf och präst, visa runt i den pågående fotoutställningen tillsammans med GP-fotografen Måns Langhjelm och Lena Dalerup från Innerstaden ...

Read more