Magasin Göteborg 2020 – Hållbar tillväxt – för alla

Published on Wednesday, May 13news

Magasin Göteborg ges ut av Business Region Göteborg och Näringslivsgruppen på Göteborg & Co. Magasinet distribueras med Dagens Industri den 13 maj och läggs ut på en rad platser i och runt Göteborg. 

Dessutom publiceras magasinet digitalt på www.magasingoteborg.se där alla tidigare nummer av Magasin Göteborg också finns att läsa. 

Temat för årets Magasin Göteborg är Hållbar tillväxt – för alla. 

>>> Magasin Göteborg