Skolungdomar jobbar med Innerstaden i sommar

Published on Thursday, June 11news

På grund av covid-19 har många ungdomar blivit utan feriejobb i sommar. När Göteborgs stad via Park- och naturförvaltningen gick ut och frågade om arbetsuppgifter kunde Innerstaden bidra med just detta.

En del av Innerstadens arbete är att se till att innerstaden är ren och snygg. Ett arbete som Innerstadsvärden dagligen utför. Mellan den 15 juni och 14 augusti kommer han få hjälp av feriearbetande ungdomar.

Bland annat kommer ungdomarna att hjälpa till med:

·         Ogräsrensning

·         Plockstädning

·         Borttagning av affischer

·         Ta bort mindre klotter

·         Rengöring av papperskorgar

·         Inventering av skador

·         Tömma askkoppar

·         Dela ut askkoppar

Park- och naturförvaltningen i Göteborg har, liksom många andra aktörer, fått uppgiften att identifiera feriejobb för dessa ungdomar, som är mellan 16-18 år. Göteborgs stad är arbetsgivare, har arbetsmiljöansvar, betalar löner, tillhandahåller arbetskläder etc. Park- och naturförvaltningen anställer handledare som handleder ungdomarna, samt för dialogen med Innerstaden Göteborg. Innerstaden Göteborg tillhandahåller och koordinerar arbetsuppgifter och lokal för rast/omklädning i anslutning till platsen där arbetet utförs.  

Copyright: Frida Winter/Göteborg & Co