1

Erbjudande om annons-/kommunikationsytor på Stadsleveransen

promotions

Erbjudande om annons-/kommunikationsytor på Stadsleveransen

 

Stadsleveransen har haft en lång och spännande resa, från ett litet pilotförsök med c/o-adress för 10 butiker 2012-2013, till att idag fungera som ett åkeri för last mile-transporter till hela innerstaden. Intresset för verksamheten har varit mycket stort, och genom åren har vi tagit emot fler än 50 studiebesök. Dessa har i huvudsak varit från städer inom EU, men bland besökarna finns även delegationer från USA, Kina, Filipperna, Peru mfl.

 

Det råder ingen större tvekan om att de flesta ser mycket goda nyttor med denna typ av distributionslösning, men samtidigt är det en stor utmaning att finna långsiktig ekonomisk bärkraft och stabilitet. Sedan den 1 juli 2020 har huvudmannaskapet för Stadsleveransen överlåtits från Innerstaden AB till Paketlogistik, vilka har varit ansvariga för driften sedan 2014. I och med ett nytt avtal med PostNord har verksamheten kunnat drivas vidare, om än i något mindre skala än då även GB Framåt/DHL medverkade. Tanken är nu att, med PostNords volymer som grund, fortsätta att utveckla verksamheten, och försöka finna uppdrag för i synnerhet mindre aktörer som utför transporter i innerstaden, då det oftast är dessa flöden som har bäst potential för att skapa trafikmässiga förbättringar, och ge höga mervärden för kunderna.

 

I nuläget finns en kommersiell grund, och en basvolym av gods, men för att bli mer robust och finansiellt hållbar behöver omsättningen öka med fler transportuppdrag, och i denna fas är också annonsintäkter ett mycket viktigt komplement. Vi vänder oss därför till er medlemmar med ett erbjudande om ytor för marknadsföring och kommunikation på Stadsleveransen elfordon. Erbjudandet avser ett års abonnemang på antingen en stor långsida på vagnarna (ca 3×1,5m), alternativt baksida på ett ekipage (baksidan på sista vagnen) till en kostnad av 59 000:- SEK exkl moms och stripning. Samtliga fordon rullar alla vardagar cirka 10:00-16:00 på innerstadens gator.

 

Vi hoppas att ni finner det intressant att synas på Stadsleveransen, samtidigt som ni ger ett värdefullt bidrag till att säkra att verksamheten kan drivas vidare. 

 

Kontaktperson är Marcus Petersson, info@paketlogistik.se, 0709-83 01 00

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””