Historiska skyltar

Ett nederländskt Göteborg – skyltpromenad

Visste du att Göteborg grundades med holländsk hjälp? Inom Vallgraven finns ett dussin platser där du kan lära dig mer om denna intressanta historia. Följ länken nedan för en karta samt bonusmaterial.

Dutch Gothenburg – signposted city tour

Did you know that the Dutch played an important role when Gothenburg was founded?
In the city center, you will find a dozen signs highlighting this interesting history. Clink on the button below for a map and full guide.

Nederland Gothenburg – aangegeven stadsrondleiding

Wist je dat de Nederlanders een belangrijke rol speelden bij de oprichting van Göteborg? In het stadscentrum vind je een dozijn borden die deze interessante geschiedenis benadrukken. Klik op de knop hieronder voor een kaart en volledige gids.

Text

Jubileumssatsning i innerstaden uppmärksammar Göteborgs historia

Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum invigde centrumföreningen Innerstaden Göteborg 2 juni den första av ett dussintal historiska skyltar Inom Vallgraven som ska placeras ut under 2023 och 2024. Innerstadens jubileumssatsning har tagit fasta på göteborgarnas önskemål om att lyfta och presentera stadens historia och äldre bebyggelse. Första skylten att invigas var i samarbete med Göteborgs Hamn, som räknar sitt ursprung från Stora Hamnkanalen. Kanalen började ta form 1620, under holländsk ledning, och hamnen är idag Skandinaviens största.

Nederländernas ambassadör Bengt van Loosdrecht, Göteborgs Hamns vice vd Malin Collin och Innerstaden Göteborgs vd, Lena Dalerup invigde fredag 2 juni den första skylten vid Lejontrappan.

– Skyltarna knyter an till stadens historiska band med Nederländerna som haft en betydande roll i att bygga Göteborg. Det är en av Innerstaden Göteborgs jubileumssatsningar. Vi är glada att kunna erbjuda en plattform för samverkan där fastighetsägare och andra aktörer i området tillsammans kan lyfta stadskärnans historia och bygga vidare på våra internationella relationer, säger Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg.

– Jag är stolt att Nederländerna varit med och byggt staden. Första borgmästaren i Göteborg var ju nederländsk. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan Göteborg och Nederländerna, säger Nederländernas ambassadör Bengt van Loosdrecht.

– Göteborgs Hamn är stolta över att medverka och få vara med och bidra till detta viktiga arbete. Genom att inviga den första skylten tillsammans med Innerstaden Göteborg, markerar vi vår gemensamma strävan att ge göteborgarna en närmare kontakt med stadens historia, säger Malin Collin, vice vd Göteborgs Hamn.

Bakgrund
Hösten 2022 var det nederländska kungaparet på besök i Göteborg. Det blev startskottet till projektet ”The Dutch of Gothenburg”, som uppmärksammar stadens äldsta historia och dess koppling till Nederländerna. Tack vare en positiv inställning från en rad olika fastighetsägare med flera aktörer blir projektet nu verklighet.

Fakta
Innerstaden Göteborg är samordnare av projektet.
Skylten är framtagen i samarbete med Göteborgs Hamn.

Attitydundersökning om göteborgarnas önskemål hänvisar till rapport från Göteborg & Co, 2021. Citykärnans attraktivitet

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.