2021-03-18

28 stadskärnor träffar statssekreteraren för näringsdepartementet

Text

I dag på förmiddagen träffar 28 stadskärnor näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg för att lämna över det upprop som samlats in under den senaste månaden. Mötet hålls digitalt och stadskärnorna kommer att beskriva hur stöden som regeringen inrättat inte möter de behov som finns ute i landet.

Vi är glada över att statssekreteraren tagit sig tid. Vi upplever att det finns ett stort glapp mellan den verklighet vi har ute i städerna – och de stöd som regeringen utformat. Branschorganisationer har uttalat sig om svårigheterna att som enskild företagare till exempel behöva navigera mellan flera olika myndigheter och stöd som inte ger dem möjlighet att täcka sina förluster. Det är krångligt, svårt och träffar inte rätt. Här måste regeringen tänka om för att bygga Sverige och städerna starka även efter coronapandemin. Vi är motorn i en viktig del av tillväxten, ingen gynnas av att våra näringar i stadskärnan slås ut, säger Hanna Candell, VD för Helsingborg City.

Under mötet kommer städerna att presentera en lista med förslag på åtgärder som skulle göra situationen bättre för de tusentals näringsidkare inom handel, restauranger, kultur och annan besöksnäring som finns i våra stadskärnor runt om i Sverige.

– Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas om många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas och som dessutom lockar besökare från när och fjärran. Med en lägre fastighetsvärdering grundad på lägre hyresintäkter riskerar investeringarna till fortsatt platsutveckling att utebli och städerna förlorar på sikt sin attraktivitet. Därmed ges inte förutsättningar för att varken förbättra platsen för invånare eller vidareutveckla en av våra stora exportnäringar; turismen. Detta är inte en önskvärd framtid för någon part och det måste vi stävja, säger Pia Sandin, VD för Malmö Citysamverkan.

– Göteborgs stadskärna har drabbats extra hårt. I innerstaden bor relativt lite människor och näringslivet är inriktat på besökare. Antalet personer som rör sig i innerstaden har närmare halverats sedan coronapandemin bröt ut. Event och konferenser har ställts in, människor jobbar hemma och turisterna uteblir. Situationen beskrivs av besöksnäringen som nattsvart. Det är viktigt att tillgängliga statliga stöd snabbt når företagen så både verksamheter och sysselsättning kan överleva. Konjunkturen i Göteborg går enligt Business Region Göteborgs senaste rapport uppåt. Det inger ett visst hopp om en ljusning. Tillsammans med många aktörer arbetar vi för Ett bättre City. Samverkan är viktigare än någonsin, säger Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg.

I eftermiddag kommer förslagen på åtgärder som diskuterades att publiceras digitalt för de som vill ta del av det.

För mer information:
Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg AB
0706 21 30 53
lena.dalerup@innerstadengbg.se

Innerstaden Göteborg AB är ett opartiskt, icke vinstdrivande centrumledningsbolag som ägs av Fastighetsägarna GFR och Göteborgs Köpmannaförbund. I samverkan med Göteborgs Stad erbjuder Innerstaden Göteborg en samverkansplattform för närmare 500 anslutna företag och samarbetspartners. Samverkan skapar mervärde och är det fundament som Innerstaden Göteborg utgår ifrån i sitt arbete.