Covid-19

Den här sidan uppdateras löpande.

Våra insatser

Covid-19 har hittills haft en stor inverkan på innerstaden. Varsel, permitteringar, uteblivna kundtillströmningar och nedkortade butiksöppettider är direkta konsekvenser.

Som centrumorganisation har Innerstaden en samordnande funktion som kommunicerar betydelsefull information, hittar nya sätt att stötta medlemmar, föreslår åtgärder och för dialogen framåt med de aktörer som bidrar i arbetet med att utveckla i stadskärnan.

Innerstadens medlemmar

Text

För få förståelse för våra medlemmars situation och behov i samband med Covid-19 skickade vi ut två snabbenkäter den 20 mars och 3 april. Lägesbeskrivningarna gav oss riktning för arbetet framåt. Det våra medlemmar främst efterfrågar är att Innerstaden ska arbeta med information, kommunikation, marknadsföring och driva fram främjande åtgärder för våra medlemmar.  En liknande enkät som skickades ut i flera av Sveriges större städer visade liknande resultatet.

INFORMATION & KOMMUNIKATION

Intranät

I innerstadens gemensamma intranät Chainels har vi skapat en kanal för all information som berör Covid-19. Där delar vi kontinuerligt information som kan vara av intresse för våra medlemmar.

Flödesstatistik

Text

Från och med vecka 11 följer vi flödet på innerstadens gator veckovis istället för månadsvis.

Undersökning av besöksnäringen

Text

Under maj genomförde Göteborgs & Co en kartläggning av efterfrågan och utbud inför sommaren 2020. Vi samarbetade och engagerade medlemmar till att delta i djupintervjuer.

Läs rapporten här

Konjunkturrapport

Text

I mitten av maj genomförde Business Region Göteborg (BRG) tillsammans med oss en undersökning vars resultat har används som ett kompletterande underlag i BRG’s konjunkturrapport. Läs rapporten: Konjunkturrapport #2 2020 >>

Text

Innerstadens vd Lena Dalerup och Lisa Botrugno på VILLERVALLA intervjuades av P4 Göteborg med anledning av BRG’s konjunkturrapport.

Lyssna på hela livesändningen här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1509408
Starta på den rosa knappen- och dra fram till ca 1.07, längre ned på sidan.

Handledning

Text

För att underlätta kommunikationen mellan näringsidkare och fastighetsägare har vi sammanställt en handledning.

MARKNADSFÖRING

E-handels- och leveranslösningar

Text

För medlemmar som inte haft leveranslösningar för sina kunder har vi förhandlat fram förmånliga specialsydda lösningar hos våra samarbetspartners Bring och Pling Transport. Tack vare ett nytt samarbete mellan CDON och Innerstaden har de medlemmar som saknar en e-handelslösning haft förmånen att nyttja CDON’s digitala handelsplats gratis under tre månader.

På vår hemsida berättar vi vilka verksamheter som erbjuder hemleverans, take away och e-handel. Samma information delas även hos Göteborg & Co.

Sociala medier

Text

Vi har skapat en guide som lär våra medlemmar mer om sociala medier.  Vi skickat ut manus och uppmanat våra medlemmar att delta i våra sociala kanaler och hos Göteborg & Co’s. Använda hashtags i samband med Covid-19: #innerstadengbg #fördittgbg #tillsammansförcity #supportyourlocals #upplevdittgoteborg

Destinationsmarknadsföring med Göteborg City Shopping

Text

Sedan flera år deltar vi i nätverket GO:Shopping som leds av Göteborg & Co. Projektet syftar till att marknadsföra Göteborg city som shoppingdestination. I nätverket deltar representanter från Nordstan, Avenyn, Haga-Linné och Innerstaden. Under våren 2020 har vi haft en tätare dialog för att utbyta idéer och erfarenheter med anledning av Covid-19.

Sommarkampanjen #upplevdittgoteborg

Text

Vi uppmanar våra medlemmar att synas under #upplevdittgoteborg.  Upplev ditt Göteborg är årets sommarkampanj för destinationen där göteborgarnas egna tips spelar en huvudroll. Med hashtaggen #upplevdittgoteborg kan alla dela med sig av sina bästa upplevelser på instagram och på goteborg.com. Kampanjen kom till efter att en stor undersökning som Göteborg & Co genomförde i maj visar att majoriteten av göteborgare och boende i närområdet kommer att tillbringa semestern hemmavid. Sedan dess har restriktionerna för inrikes resor ändrats vilket gör det möjligt för besökare från övriga landet, och från andra länder också så småningom, att besöka Göteborg.

Läs mer om sommarkampanjen på: https://www.goteborg.com/upplevdittgoteborg/

Fem stadskärnor i gemensam satsning

Text

Under Covid-19 har handlare, krögare och andra företagare i stadskärnan varit tvungna att hitta nya lösningar för att överleva. Fokus har dels varit att kapa kostnader men framförallt att hitta nya affärsmodeller. Tillsammans med Malmö Citysamverkan, Helsingborg City, City Örebro och Linköping City Samverkan har vi tagit fram ett utbildningspaket för våra medlemmar. Utbildningssatsningen CityKompetens har finansierats av de olika städerna. I Göteborg möjliggörs satsningen genom Köpmannaförbundets utbildningsstöd för Innerstaden och Avenyn vars medlemmar får ta del av utbildningarna.

No Depp Bara Pepp! med Susanne Einhorn

Text

Tillsammans med Avenyföreningen har vi tagit fram ett utbildningspaket med Beteendevetaren, säljexperten och författaren Susanne Einhorn. I oktober 2019 föreläste Susanne för ca 100 medlemmar från Innerstaden Göteborg och Avenyn. Nu får våra medlemmar åter se Susanne om så i videoformat denna gång. Medlemmar som väljer att delta får ta del av beprövade modeller och verktyg som enkelt kan omsättas i det dagliga arbetet.

Innerstaden Göteborg sponsras av Göteborgs Köpmannaförbund och kan därför genomföra utbildningar och workshops.

Rekommenderade öppettider

Text

Som en följd av Covid-19s negativa inflytande på besöksflödet valde vi redan i ett tidigt skede att justera innerstadens rekommenderade öppettider. De rekommenderade öppettider beslutas även med hänsyn till hur öppettiderna förehåller sig i andra delar av city. Öppettiderna är en rekommendation och kan endast styras i reglerade avtal med fastighetsägaren.

Vardagar  10-18 (tidigare 19)
Lördagar  10-16 (tidigare 18)
Söndagar 11-16

Håll avstånd dekal

Text

Vi har gjort en dekal som våra medlemmar får använda fritt. Vid behov är vi behjälpliga med att justera logotyp och bakgrundsfärg. Vårt lokala tryckeri JustNu erbjuder dessutom extra förmånliga priser för våra medlemmar.

Håll GÖTEBORG igång

Text

För att stötta handeln i innerstaden under Covid-19 har vi gått med i projektet Håll Göteborg igång .

Håll Göteborg igång är ett icke-vinstdrivande initiativ och alla intäkter går direkt till handlarna. Kunden kan dessutom välja att få sina varor hemkörda av taxichaufförer i Göteborg, vars bilar annars står stilla i krisens spår.

Innerstaden har valt att skapa en ‘Sköna helg-kasse’ som kan vara en gåva till sig själv eller någon annan. Produkterna är noga utvalda från innerstadens unika utbud av butiker.

Kassen beställer du här

INNERSTADENS NÄTVERK OCH SAMVERKAN

Riskanalyser

Text

För att få mer klarhet i hur krisen på bästa vis kan hanteras har vi arbetat med riskanalyser. I samverkan med Key City Group (KCG) arbetades en gemensam analys fram som presenterades vid Svenska Stadskärnors (SSK) digitala Årsmöte. Nu arbetar KCG och SSK vidare med att blicka framåt och ställer sig samtidigt frågan hur framtidens stadskärnor ser ut.

Åtgärdsförslag till Göteborgs Stad  

Text

I samverkan med Avenyföreningen har vi arbetat fram en lista med förslag till åtgärder. Dessa har diskuterats i olika sammanhang och flera av de föreslagna åtgärderna har kommit att bli verklighet.

På kort sikt

Åtgärder till stöd för verksamheters likviditet och ekonomi

 • Tidigarelägg uteserveringssäsongen.
 • Ta inte ut någon avgift för markupplåtelsen för uteserveringarna under 2020.
 • Ta inte ut någon avgift för markupplåtelse av dekorationer och varuvisningar under 2020.
 • Uppskov av hyra eller hyresfritt (ett antal månader) för hyresgäster hos kommunala bolag.
 • Gynna lokala näringslivet och tidigarelägg inköp av julklapp genom att köpa presentkort.

Åtgärder för att öka stadskärnans attraktivitet

 • Tillåt dekorationer, varuvisningar och försäljning utanför butikerna.
 • Städa och pynta staden extra för att skapa trivsel, liv och rörelse.
 • Skapa mer utomhusmötesplatser för alla åldrar (sittplatser, lekplatser, utegym).
 • Tillåt livespelningar av musiker vid uteserveringarna. Många musiker som är sysslolösa och gärna vill hjälpa till.
 • Ta beslut kring att tidigarelägg eller öka tempot av kommunala investeringar i stadsmiljön (upprustning av gator, möblering, papperskorgar).
 • Fri parkering i hela city (två, tre eller fyra timmar) på P-bolagets parkeringar. Slopa parkeringsavgift eller förläng avgiftsfri parkering (eventuellt vissa tider).

På lite längre sikt (när faran klingat ut)

Åtgärder för att åter skapa flöden till stadskärnan

 • Tillåt mer aktivitet och initiativ i stadsmiljön.
 • Ta inte ut någon avgift för markupplåtelse vid nya evenemangsförfrågningar 2020.
 • Ge mer anslag till samverkansprojektet Go:shopping för att öka marknadsföringsinsatserna och kommunikationen av besöksdrivande möjligheter i centrum.
 • Tillskott till lokala centrumorganisationerna i deras samordningsfunktion och för att kunna få till stånd kampanjer och extra event.
 • När detta är över vill vi fira. Stadsfest!
 • Satsa extra på att sätta ljus på staden inför stadens jubileum. Starten på framtidens ljusprogram.

Läs om Göteborgs Stads stödåtgärder för företagare här: https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/goteborgs-stads-stodatgarder-foretagare

Skolungdomar jobbar med Innerstaden i sommar

Text

Copyright: Frida Winter/Göteborg & Co

På grund av covid-19 har många ungdomar blivit utan feriejobb i sommar. När Göteborgs stad via Park- och naturförvaltningen gick ut och frågade om arbetsuppgifter kunde vi bidra med just detta.

En del av Innerstadens arbete är att se till att innerstaden är ren och snygg. Ett arbete som Innerstadsvärden dagligen utför. Mellan den 15 juni och 14 augusti kommer han få hjälp av feriearbetande ungdomar.

Bland annat kommer ungdomarna att hjälpa till med:

 • Ogräsrensning
 • Plockstädning
 • Borttagning av affischer
 • Ta bort mindre klotter
 • Rengöring av papperskorgar
 • Inventering av skador
 • Tömma askkoppar
 • Dela ut askkoppar

Park- och naturförvaltningen i Göteborg har, liksom många andra aktörer, fått uppgiften att identifiera feriejobb för dessa ungdomar, som är mellan 16-18 år. Göteborgs stad är arbetsgivare, har arbetsmiljöansvar, betalar löner, tillhandahåller arbetskläder etc. Park- och naturförvaltningen anställer handledare som handleder ungdomarna, samt för dialogen med Innerstaden Göteborg. Innerstaden Göteborg tillhandahåller och koordinerar arbetsuppgifter och lokal för rast/omklädning i anslutning till platsen där arbetet utförs.