Göteborg City Shopping

Innerstaden deltar i nätverket Göteborg City Shopping som projektleds av Göteborg & Co. Projektet syftar till att marknadsföra Göteborg city som shoppingdestination. I projektets marknadsgrupp deltar representanter från Nordstan, Avenyn, Haga och Innerstaden. 

Text

Övergripande mål

 • Göteborg City Shopping ska bidra till att öka antalet shoppingbesökare till Göteborg och därmed stärka handeln.
 • Stärka positionen och attraktionskraften för Göteborg som shoppingdestination.
 • Bidra till att höja upplevelsen och värdet av att shoppa i Göteborg genom paketering med hotell, restauranger och skapa erbjudanden och aktiviteter.
 • Stärka och utveckla shoppingen under befintliga större evenemang.
 • Göteborg ska ha minst två årligen återkommande shoppingevenemang.
 • Bidra till att skapa ett ökat engagemang från beslutsfattare, handlare, fastighetsägare och andra intressenter i handelsrelaterade frågor.

Verksamhetsbeskrivning

 • Samverkan mellan fastighetsägare, handlare, Svensk Handel, Göteborgs Köpmannaförbund, kommun och Göteborgs Universitet. Göteborg City Shopping verkar för att utveckla och stärka Göteborg som shoppingdestination och skapa reseanledningar till Göteborg.

Nuläge

 • Definiera Göteborg shopping, hur säljer vi in shoppingen i Göteborg.
 • Stärka reseanledningarna genom affärsutveckling och paketering.
 • Trygga finansieringen.
 • SWOT – Utmaning att säkerställa uppsatta mål och att positionera Göteborg som attraktiv shoppingdestination.
 • Fokus på att fördjupa samverkan, stärka nätverket.

Marknadsöversikt

 • Besöksnäringen stärker Göteborgs handel och vice versa.
 • Göteborg över 20-årig positiv tillväxt av besöksnäringen.
 • Viktigaste nationaliteterna: Sverige, Norge, Tyskland, UK och Danmark samt till viss del USA och Kina.

Strategier

 • Stärka marknadsföring, försäljning och kommunikation och utarbeta långsiktigt plan.
 • PR och media.
 • Affärsutveckling – strategiska event och aktiviteter
 • Stärka kunskapen och informationen kring handel och påverka beslutsfattare, handlare, fastighetsägare och andra intressenter i handelsrelaterade frågor.
 • Fokus kvalitetssäkring, stärka nätverket, finansiering och organisation.
 • Se över möjligheterna för handelsstrategi.

Marknadsföring

 • Prioriterade marknader: Sverige, Norge, UK, Tyskland.
 • Målgrupper: DINK:s, WHOP:s, Active Family, Gay & Lesbian.
 • Positionering: Mänsklig, Pluralistisk, Inspirerande,
 • Upplevelsefylld shopping med blandning av independent stores och stora varuhus, lokala och internationella varumärken, allt inom gångavstånd. Upplevelsen –”Shoppa på riktigt”.

Finansiering

Projektet bygger på samfinansiering i ett ”Public-Private Partnership”. Det är en affärsmodell som är beprövad inom framförallt besöksnäringen.

Delfinansiärer delas in i tre grupper

 • Göteborg & Co
 • Handeln som kluster
 • Fastighetsägare