Göteborg Citysamverkan

För att möta dagens och framtidens krav och höja upplevelsen i city behövs ett starkare samarbete och en tydlig agenda i samarbete med politikerna. Den 25 september tog  vi ett historiskt steg och bildade Göteborg Citysamverkan ideell förening. Det långsiktiga målet med föreningen är att skapa en ökad samhällsnytta för såväl organisationernas medlemmar som Göteborgs invånare. Grundarna till den ideella föreningen Göteborg Citysamverkan är Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg AB, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Nordstans samfällighetsförening. Tanken är att föreningen ska utgöra en strategisk samverkansorganisation för utveckling av stadskärnan.

 

Text