Innerstaden Göteborg

Innerstaden Göteborg
Vi är 500 företag som arbetar för en trygg, trivsam och attraktiv innerstad. Tillsammans skapar vi möjligheter och utvecklar Göteborgs stadskärna för göteborgare, besökare – och framtiden. Innerstaden är en stark röst, som hörs och märks i många olika sammanhang. Årstidsplanteringar i blomkrukor och vinterbelysning i området Inom Vallgraven står vi bakom. Som medlem blir du del av ett starkt nätverk med tillgång till utbildningar, föreläsningar, förmåner och mycket annat. Innerstaden Göteborg är ett politiskt obundet, ickevinstdrivande bolag. Vi ägs av Köpmannaförbundet och Fastighetsägarna GFR.  Tillsammans utvecklar vi Göteborgs innerstad.

Vision
Göteborgs innerstad ska vara Sveriges mest välkomnande mötes- och handelsplats och erbjuda unika upplevelser.

Affärsidé
Innerstaden Göteborg ska på uppdrag av medlemmarna och Göteborgs Stad i samverkan arbeta för en välkomnande och upplevelserik innerstad för alla.

Innerstaden Göteborg AB
Innerstaden Göteborg AB är ett opartiskt, icke vinstdrivande centrumledningsbolag som ägs av Fastighetsägarna GFR och Göteborgs Köpmannaförbund. I samverkan med Göteborgs Stad erbjuder Innerstaden Göteborg en samverkansplattform för närmare 520 anslutna företag och samarbetsparter. Samverkan skapar mervärde och är det fundament som Innerstaden Göteborg utgår ifrån i sitt arbete.

Fokusområden för arbetet:
• Rent, snyggt och tryggt
• Platsutveckling
• Tillgänglighet
• Information och kommunikation