Om Purple Flag

Text

Purple Flag är en arbetsmodell och ett processverktyg för att utveckla kvällsekonomin i områden och på platser, typiskt i stadskärnor. Modellen har sitt ursprung i England och över 60 städer i världen jobbar med Purple Flag, varav ett 20-tal i Sverige. Namnet Purple Flag ska ge associationer till kvälls- och nattljuset och vara en symbol för tryggare och bättre kvällsupplevelser.

Purple Flag i Göteborgs city sker i samverkan mellan fastighetsägarna i city och Göteborgs Stad. Genom att arbeta med att utveckla kvälls- och nattekonomin i de fyra områdena Lilla Bommen, Nordstan, Fredstan och nu även Västra Nordstan vill vi skapa en trivsam och trygg plats att bo, besöka och verka i. Purple Flag i Göteborg startade 2017 på initiativ av fastighetsägare och kommunala förvaltningar i Göteborg Stad. Sedan dess har handlingsplaner tagits fram och områdena certifierades 2018 av organisationen Svenska Stadskärnor.