Områden

Lilla Bommen, Nordstan och Fredstan Purple Flag certifieradesredan 2018 och 22 oktober 2020 om-certifieradesdessa områden liksom Västra Nordstan fick sin certifiering.

Text

Fredstan en plats att räkna med kvällstid

Fredstan ska bli en destination för den som vill bli underhållen kvällstid. Här ska man känna sig trygg, och säker under dygnets alla timmar.  
Fredstan är idag ett populärt handelsområde för stilsäkra shoppare med sitt läge nära Drottningtorget och Brunnsparken, mitt i hjärtat av Göteborg. Det är ett levande område på dagen, med cirka åtta miljoner besökare per år, men när butikerna stänger och folk går hem kan det upplevas öde och otryggt. Göteborgs Stad och fastighetsägare i området gör nu tillsammans en rad satsningar för att göra Fredstan tryggare och mer levande på kvällen. Harry Hjörnes plats ska utvecklas med Lilla Torg i Malmö som inspiration. Belysningen i området och på fastigheterna ska bli bättre. Och allt eftersom ska besökare i området kunna njuta inte bara av handel och shopping på dagen, utan även av kulturutbud och aktiviteter kvällstid. Som en del i arbetet med att göra Fredstan till en tryggare plats kvällstid har Brunnsparken byggts om. Påkörningsskydd har också inrättats på gatorna i Fredstan.

Text

Nordstan en tryggare plats på kvällen

Nordstan ska vara en plats där göteborgare och människor från världens alla hörn kan träffas för att njuta av mat, shopping, upplevelser och service både dag- och kvällstid – i en trygg och säker miljö.
Nordstan ligger mitt i centrala Göteborg nära Centralstationen och Brunnsparken och är ett av Sveriges mest populära köpcentrum. Det är en välkomnande plats på dagen men när affärerna och restaurangerna stänger kl 20 kan Nordstan upplevas som otryggt. Göteborgs Stad och fastighetsägarna i Nordstan gör nu i tätt samarbete med polis och frivilligorganisationer en rad satsningar för att göra Nordstan tryggare på kvällen. Närvaron av polis, ordningsvakter och frivilligorganisationer har ökat. Och socialt arbete som riktar sig mot unga pågår.  Under 2020 satsar man ytterligare på ökad närvaro av polis och på att etablera inkörningsskydd på strategiska platser. Som en del i arbetet med att göra Nordstan till en tryggare plats kvällstid har Brunnsparken byggts om. Dessutom planeras det för åtgärder runt Nordstan för att minska snubbelrisk för gående och göra bättre parkeringar för cykel.

Text

Lilla Bommen en trygg kulturplats vid vattnet

Lilla Bommen ska vara en trygg och trivsam kulturplats vid älven. Här ska göteborgare och besökare kunna njuta av aktiviteter och matupplevelser alldeles intill vattnet, även på kvällen.
När Göteborg byggdes på 1600-talet var Lilla Bommen Göteborgs hamn för kanaltrafik och inrikessjöfart. I takt med att kanaler fylldes igen och vägar för biltrafik byggdes blev området något avskuret från resten av staden. Lilla Bommen består idag, förutom av Göteborgs Operan, mestadels av kontorslokaler. Det kan därför upplevas som öde och otryggt kvällstid när folk går hem. Nu pågår stora byggprojekt i området med syftet att förbättra kollektivtrafiken, binda ihop staden och föra centrala Göteborg närmare vattnet. Under byggtiden gör Göteborgs Stad och fastighetsägare i området en rad satsningar för att göra Lilla Bommen tryggare och mer levande kvällstid. Under 2020 ska fler evenemang arrangeras och tryggare och trevligare gångstråk skapas. Som en del i arbetet med att göra Lilla Bommen till en tryggare plats har övervakningskameror satts upp i parkeringshuset P-arken. Gång- och cykelbanan från St Eriksgatan till Göteborgs Operan samt längs med gästhamnen har breddats och gående och cyklister har separerats.

Text

Västra Nordstan näst på tur

I november 2019 samlades fastighetsägare, representanter från Göteborgs Stad, verksamheter och boende för att göra en nulägesbeskrivning av området. Under våren 2020 arbetas det vidare med en målbild och en handlingsplan för området.