Plantering

Text

Blommor och planteringar

Innerstadsvärden sköter om innerstadens ca 25 blomurnor på Korsgatan, Kungsgatan, Kungsportsplatsen, Vallgatan, Rosenlund och Södra Larmgatan. Vi smyckar innerstaden med vackra blommor och planteringar säsongsvis. Växterna finansieras av fastighetsägare i innerstaden.

Dessutom sköts underhållet av blomurnorna i Fredstan på uppdrag av fastighetsägarna i området. Förutom att pryda gatorna förhindrar de tunga urnorna fordons framfart.

Under 2022 planterades krukorna säsongsvis, och pryddes med färgglatt tyll under påsk och pumpor inför höstlovet.
Under sommaren gödslades krukorna med kompostjord i samarbete med Innerstadens medlemmar: Noot Nordik Kitchen och Radisson Blu Scandinavia Hotel vars matsvinn blivit till gödsel som bidrar till en blomstrande
innerstad.

Inför jul placerades även granar på Kungsgatan och Harry Hjörnes plats. Granarna finansierades av fastighetsägarna Ramsbury och Vasakronan.