Purple Flag

Text

Trygghet och trivsel i Göteborgs city

Göteborgs city ska kännas välkomnande och trygg. Därför driver fastighetsägare och Göteborgs Stad sedan 2017 ett förbättringsarbete i delar av innerstaden. Arbetet sker tillsammans med polisen, verksamheter, boende och andra aktörer och ska resultera i en tryggare kvällsupplevelse.

Just nu bedrivs förbättringsarbetet i områdena Nordstan, Västra Nordstan Lilla Bommen och Fredstan. Gemensamt för dessa områden är att de är levande på dagarna men när butikerna har stängt och de som arbetar har gått hem för kvällen så kan de kännas ödsliga och otrygga. En rad satsningar ska nu öka säkerheten och tillgängligheten. Belysning, tryggare gångstråk och ett större utbud av restauranger och kulturaktiviteter kvällstid är några exempel på hur områdena ska bli tryggare och mer attraktiva under dygnets alla timmar.

Förändringsarbetet drivs enligt en arbetsmodell som kallas för ”Purple Flag” och som handlar om att skapa trygghet och trivsel i ett område efter kl 17.00 då många går hem.

Läs senaste nyhetsbrevet här!