Rosenlundskajen

Staden genomgår en omfattande förvandling som även påverkar området Rosenlund. Mycket tyder på att Rosenlund kommer bli en änmer attraktiv plats när stadsutveckling är genomförd. Frågan som behöver ställas är – vad gör vi åt området under tiden det byggs?

Text

Rosenlundsgatan från Hvitfeldtsplatsen i öster bort till Esperantoplatsen i väster genomgick en stor upprustning 2012–2014 under projektnamnet ”Ett blomstrande Rosenlund”. Ett samverkansprojekt som drevs inom Trygg, vacker stad i samverkan med Stadsdelsförvaltningen Centrum, Socialresursförvaltning och Innerstaden Göteborg. Projektet vilade på ett gott samarbete med fastighetsägarna i området som bl.a. byggde in otrygga arkader, nya bostäder och arbetade med etablering av nya verksamheter.

Under 2018 inledde näringsidkarna i Rosenlunds ett arbete för fortsatt utveckling av området. Som första steg i det gemensamma arbetet, genomfördes ett identitetsarbete. Syftet var att få svar på frågan -Vad skall det här vara för plats? Utifrån svaret från förstudien kunde området i nästa steg konceptualiseras och en tydlig identitet skapas.

Under hösten 2019 skapades ett samverkansavtal mellan fastighetsägarna i Rosenlund och Göteborgs Stad där Innerstaden Göteborg agerar som samordnare. En processledare och en projektledare anställdes för att verka tillsammans med den Aktionsgrupp som sedan tidigare finns i Rosenlund. Det operativa arbetet i Rosenlundsgruppen är att samverka med fastighetsägarna, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen och Trafikverket. Arbetet i Rosenlundsgruppen utgår från den framtagna ”Visionen för Rosenlundskajen”. 

2019

 • Visionen togs fram
 • Namnet Rosenlundskajen togs fram
 • Arbete mot konkretisering av visionen påbörjades
 • Gemensam satsning på belysning över gatan

2020

 • Arbete mot konkretisering av visionen fortsatte
 • Alternativt förslag ( Actiongruppen Maj 2020 )
 • Nästa steg enligt innehåll i det här dokumentet ( Q3/Q4 2020 )

2020

 • Återuppta konkretisering av visionen
 • Lansera och genomför de förslag som ligger enligt plan
 • Fortsätta arbeta löpande längs gatan 
 • Se över och konkretisera fler projekt för att säkerställa att visionen blir verklighet

2021