on

2 jun

Kostnadsfritt webinar- En stråkanalys av Kungsgatan i Göteborg

12:30event

Från sinande pulsåder till flödande stadsliv.

Välkomna till en intressant halvtimma med Innerstaden Göteborg som presenterar Chalmersstudenterna Gustav Edling och Jakob Hägg.

Under de senaste fem åren har e-handelns uppgång haft en betydande inverkan
på den fysiska handeln i innerstäderna. Göteborgs stadskärna likaså, effekterna
av en pågående pandemi, som i sin tur lett till att antalet besökare i stadskärnan
minskat. 
Vad är en eftersträvansvärd verksamhetsmix för en del av Kungsgatan i förhållande till dess roll som ett av Sveriges mest framträdande handelsstråk?  
Genom att analysera nyckelfaktorer för framgångsrika verksamheter och handelsstråk, efterföljt av tolv semistrukturerade intervjuer med ämnesexperter från olika bakgrund inom ämnesområdet, förväntas studien bidra till en ökad förståelse och förhoppningsvis verka som riktlinje i framtida stråkutveckling.
Av resultatet framgår ett antal nyckelfaktorer, däribland samverkan i linje med en gemensam strategi och vikten av att framhäva identitet i staden för att skapa ett i framtiden socialt hållbart stråk som de mest framträdande faktorerna.

Vi får en presentation av Gustav Edling och Jakob Häggs examensarbete
En stråkanalys av Kungsgatan i Göteborg.

Vid frågor om webinariet, kontakta:
Erika Kern
0709 63 23 72
erika.kern@innerstadengbg.se

Bild: Sträckningsbild med Kungsgatan mot öster vid korsning med Korsgatan.
Bild tagen av Stadsingenjörskontoret Göteborg (1934) 

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.