Åtgärdsförslag till Göteborgs Stad #3

Publicerat på torsdag 29 aprilnyhet

Vi har skickat in uppdaterade åtgärdsförslag till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad. Läs brevet och förslagen nedan:

Hej,

Vid Fredagar på Farelli’s den 23 april i samtalet mellan politiken och besöksnäringen kring corona-krisen, angavs att den lokala politiken efterfrågar en uppdaterad åtgärdslista.

Nedan har vi tre centrumorganisationer i city uppdaterat den lista vi sände er september 2020.

Äntligen börjar vi se ljuset i den tunnel som heter Corona-pandemi. Göteborgs stadskärna med sitt besöksberoende näringsliv har drabbats hårt och många företag kämpar fortsatt för att hålla ut hela vägen förbi momentet då restriktionerna lättar och besökare och kontorsarbetare återvänder. Men även hålla ut för att kunna reparera skadan. Situationen är fortsatt ansträngd och många förutspår att det dröjer till efter 2022 innan branscherna har återhämtat sig och hittat nya vägar.

Vi är tacksamma att Göteborgs Stad har lyssnat på våra upprop, satt in många av de åtgärder vi föreslagit och visat en enorm samarbetsvilja. Nu ber vi er att hålla ut.

Åtgärdsförslag till Göteborgs Stad #3   

För att fortsatt hålla ut i den pågående pandemin, för att starta upp igen och för återhämtning.  

Åtgärder till stöd för verksamheters ekonomi
Många företag står på den ekonomiska randen. Nedan åtgärder är till för att stötta företagen direkt i att kunna hålla ut.  

 •  

   

 • Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringarna,  dekoration och varuvisning till och med 2022.
   

   

   

Åtgärder för att öka stadskärnans attraktivitet och succesivt återskapa flöden med hänsyn till smittspridningen
Det handlar om att åter bjuda in och välkomna besökarna till stadskärnan. Att skapa flöden, sprida ut och hålla kvar besökarna. Det ska vara enkelt att hitta in till och i stadskärnan och stadskärnan ska uppmuntra till att vilja stanna lite längre. Den ska erbjuda trivsamma, städade, trygga och upplevelserika mötesplatser. Det är viktigt att stadskärnan förblir attraktiv även under dygnets mörka del och när höst- och vintermörkret träder in.

Attraktiva mötesplatser för alla

 •  

   

 • Fortsätt och bredda Ta plats-initiativet med förutom sittplatser även lekmöjligheter, utegym och promenadstråk.

   

   

 • Satsa 10 miljoner på vinterbelysning för att skapa ljus, attraktivitet och upplevelser under vintersäsongen.

   

   

 • Stimulera aktiviteter för att skapa attraktion tex genom avgiftsfri markupplåtelse till kreativa evenemang till och med 2022.
   

   

   

Rent och snyggt

 •  

   

 • Fortsätt extra städning av stadskärnan.

   

   

 • Mer grönska, blomster- och grönarrangemang, stadsodling, kryddodling, växthus med mera.

   

   

 • Fortsätt utföra reparation av eftersatt underhåll i det offentliga rummet.  
   

   

   

Tillgänglighet

 •  

   

 • Kommunicera positivt hur man tar sig till stadskärnan.   

   

   

 • Förbättra fysisk och digital skyltning till parkeringsplatser/-garage och skylta redan vid infarterna till centrum.

   

   

 • Förbättra skyltningen för gångtrafikanter i stadskärnan.

   

   

 • Satsa på attraktiva cykelgarage som inkluderar service så som offentlig toalett, förvaring och dylikt.  
   

   

   

Övergripande

 •  

   

 • Ta fram en plan för att stimulera tillväxten i stadskärnan post-Corona.  

   

   

 • Fokusera, prioritera och satsa på stadskärnan de kommande 3-5 åren – Håll ut!       
   

   

   

Innerstaden Göteborg  –  Avenyföreningen  –  Nordstan

Bild: Copyright © Per Pixel Petersson/ Göteborg & Co

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.