Beslut om fortsatt platssamverkan i Rosenlund

Publicerat på torsdag 24 februarinyhet

Innerstaden Göteborg fortsätter nu i samverkan med lokala fastighetsägare i Rosenlund och Göteborgs Stad att arbeta för en trygg och attraktiv miljö i Rosenlund, enligt visionen Rosenlundskajen – en urban kaj.

Innerstaden Göteborg har sedan slutet av 2021 tagit över från Trafikkontoret som sammankallande för styrgruppen i Rosenlund med fastighetsägare och Göteborgs Stad/Trafikkontoret. Fastighetsägarna har i sin tur gått samman i projektet platssamverkan i Rosenlund genom avtal med Innerstaden om processledning. Som processledare är Sofie Lindström utsedd. Hon har ett övergripande ansvar (samordning, bevakning, pådrivande) för framdrift av den handlingsplan som beslutades av styrgruppen i januari 2022.

Samarbetsmodellen utgår från fem fokusområden, samverkan, trygghet, tillgänglighet, utbud och plats. Platssamverkan bygger på ett kunskapsbaserat arbetssätt, i form av nulägeskartläggning, implementering, uppföljning, revidering och kontinuerlig och systematisk utvärdering. Processen utgår från en handlingsplan med kontinuerliga arbetsgruppsmöten (actiongruppen), uppföljning och dialog med parter i arbetet som signalerar aktuella behov.

Staden genomgår för närvarande en omfattande förvandling som påverkar Rosenlundsområdet i stor utsträckning. I den direkta omgivningen byggs Västlänkens Station Haga och Hotel Draken, det planeras och projekteras för Skeppsbron och Masthuggskajen. Feskekörka är stängd en längre period för ombyggnation vilket även är fallet för kvarteret Nya Kasernen i hörnet Hvitfeldtsplatsen och Rosenlundsgatan. När utvecklingen är genomförd tyder mycket på att Rosenlund kommer bli en än mer attraktiv plats. Under förvandlingens tid är det nu viktigt att det som redan gjorts i Rosenlundsområdet upprätthålls och att området förblir tillgängligt.

I veckan möttes actiongruppen och polisen för en gemensam trygghetsvandring i området och arbetet fortsätter nu framåt.  

 

Vid frågor kontakta:

Sofie Lindström, processledare Rosenlundskajen
sofie.lindstrom@innerstadengbg.se
0704298828

Lena Dalerup, ordförande styrgruppen Rosenlundskajen
lena.dalerup@innerstadengbg.se