Flytbrygga och solstolar på Rosenlundskajen

Publicerat på torsdag 24 juninyhet

En stor flytbrygga har lagt till vid Rosenlundskajen. På bryggan kommer det att finnas sittplatser för det sköna sommarhänget. Utmed kajen placeras dessutom solstolar, bord, blomsterkrukor och blompiedestaler för att göra Rosenlund extra trivsamt i sommar. Flera restauranger har öppnat upp ut mot gatan så som till exempel Boulebars stora uteservering utmed Vallgraven.

Aktiviteterna är resultatet av samverkan mellan fastighetsägarna i Rosenlund, Göteborgs Stad och centrumorganisationen Innerstaden Göteborg. Dessa syftar till att skapa tillfälliga mötesplatser och en trivsam miljö som lyfter området och attraherar besökare under byggtid. Arbetet sker utifrån den framtagna visionen Rosenlundskajen.

I det operativa arbetet i Rosenlund samverkar Innerstaden Göteborg med fastighetsägarna och verksamheterna i området, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen och Trafikverket. Tidigare i vår åtog sig Trafikverket att finansiera de så kallade Rosenlundsträden. 2020 investerade Fastighetsägarna och Innerstaden Göteborg i flaggspel samt en ny åretruntbelysning som lyser upp Rosenlundsgatan under den mörkare delen av dygnet. Under samma period investerade Göteborgs Stad i sittplatser och planteringar.

Innerstaden Göteborg AB
Innerstaden Göteborg AB är ett opartiskt, icke vinstdrivande centrumledningsbolag som ägs av Innerstaden Göteborg ideell förening. I samverkan med Göteborgs Stad erbjuder Innerstaden Göteborg en samverkansplattform för närmare 500 anslutna företag och samarbetsparter. Samverkan skapar mervärde och är det fundament som Innerstaden Göteborg utgår ifrån i sitt arbete.

För mer information, kontakta:
Lena Dalerup, Vd Innerstaden Göteborg, 0706 21 30 53
Ingvar Brattefjäll, Projektledare Rosenlundskajen, 0706 28 11 60