2

Framgångsprojekt minskar brottslighet i stadskärnan

Publicerat på tisdag 8 novembernyhet

Antalet anmälda brott i Purple Flag området i Göteborg har sjunkit med 33 procent från 2018 till 2021. Framgången kopplas till samarbete mellan Innerstaden Göteborg, Göteborgs Stad, fastighetsägare, Polisen, verksamheter, boende och andra aktörer som har arbetat tillsammans i projektet Purple Flag för en bättre och tryggare stadskärna.

Polisen rapporterar att antalet anmälda brott minskar i samtliga Purple Flag områden, det vill säga i Fredstan, Nordstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan. Från 2018 till 2021 har antalet anmälda brott sjunkit med 33 procent och man ser en tydlig skillnad i jämförelse med övriga centrala Göteborg. Årets siffror hittills visar på att trenden fortsätter.

-Det är ett fantastiskt resultat av att alla agerar tillsammans för att minska brottsligheten och öka både säkerheten och tryggheten för stadens medborgare, säger Ola Skogsberg, Kommunpolis LPO City.

En rad insatser har gjorts inom Purple Flag som bidragit till resultatet. Bland annat utförs kvällsvandringar tillsammans med alla aktörer i de olika områdena där man bedömer säkerhet, tillgänglighet, plats, utbud och samverkan. Kontinuerliga möten ligger också till grund för att tidigt kunna identifiera problem och brister så att de snabbt kan omhändertas.

Utökad belysning, patrullerande ordningsvakter, sociala insatser riktade mot ungdomar och attraktiva etableringar är bara några av de åtgärder som gett framgång. Nordstan har blivit säkerhetscertifierade enligt SHORE, där resultatet ligger i topp över både det svenska och internationella genomsnittet för handelsplatser. Det är det oberoende företaget Safe Asset Group som har granskat Nordstans tekniska och operativa förmåga vad gäller personsäkerhet och fastighetssäkerhet i sammanlagt 800 olika kriterier.

-Projektets framgång bygger på att alla tar ansvar och arbetar långsiktigt. Vi har skapat en samsyn för vad vi vill åstadkomma och nu arbetar alla åt samma håll. Handlingsplanerna är våra styrdokument och följs upp kontinuerligt, säger Sofie Lindström, processledare för Purple Flag, för Innerstaden Göteborg.

Den 25:e oktober i år förnyades Purple Flag certifikaten för samtliga områden. Nu letas det för fullt efter en samverkanslokal där alla aktörer som arbetar med säkerhet och trygghetsfrågor i staden ska kunna arbeta närmare varandra. Det planeras också för en 570 kvm stor ljusprojicering på Centrumhusets fasad vid Kungsportsplatsen. För att stärka kulturutbudet i stadskärnan planeras det för en ny roll i staden, en Kulturlots som ska verka som en länk mellan kreativa näringar och fastighetsägare.

Om Purple Flag

Purple Flag är en arbetsmodell och ett processverktyg för att utveckla kvällsekonomin i stadskärnor. Modellen har sitt ursprung i England och över 60 städer i världen jobbar med Purple Flag, varav ett 20-tal i Sverige. I Sverige tillhandahålls arbetsmodellen av Svenska Stadskärnor och projektet drivs i Göteborg av centrumorganisationen Innerstaden Göteborg.

Hösten 2018 Purple Flag-certifierades Nordstan, Lilla Bommen och Fredstan och hösten 2019 fattades ett politiskt beslut att fortsätta arbetet med att skapa ett tryggare city. Då inkluderades även Västra Nordstan i förbättringsarbetet. Hösten 2020 fick Västra Nordstan sin första certifiering och Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen certifieras på nytt.

Purple Flag platssamverkan i Göteborg drivs av Innerstaden Göteborg och är ett samarbete mellan: Göteborgs Stad socialförvaltningen Centrum, Trafikkontoret, Park och Naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Stadsledningskontoret, Nordstan, Polisen, Business Region Göteborg, Bostadsbolaget, Balder, Wallenstam, Higab, Platzer, Vasakronan, Hufvudstaden, Alecta Fastigheter och Castellum.

Vid frågor vänligen kontakta:
Sofie Lindström
Mail: sofie.lindstrom@innerstadengbg.se
Tel: 0704-298828

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.