Innerstaden Göteborg del i unikt samarbete för levande stadskärnor

Publicerat på tisdag 9 novembernyhet

Nu går över 40 städer ut med ett gemensamt upplysningsmanifest. Tillsammans vill man stärka kunskapen om hur varje konsument genom sina val kan påverka stadskärnans och samhällets utveckling. En levande stadskärna skapar trygghet och arbetstillfällen.

Se första kampanjfilmen här!

Initiativet kommer från en lokal verksamhet i Malmö, samtidigt har flera verksamheter i städer runt om i Sverige haft liknande funderingar. Idéerna togs om hand och fördes vidare i det nationella nätverket av cityorganisationer och snart tillsattes en arbetsgrupp.

– Problemet är att kunden ofta inte är medveten om hur deras val faktiskt påverkar deras egen närmiljö på sikt, när de klickar hem en vara från ett annat land. Att det till exempel innebär färre arbetstillfällen och missade skatteintäkter, som bland annat går till vår välfärd. Jag önskade en informativ kampanj som skulle upplysa och skapa medvetenhet, utan att skriva någon på näsan, säger Marie Strinnholm på Popolino i Malmö.

Våra val är viktigare än vi förstår
Syftet med insatsen är att på ett engagerande sätt förtydliga vilket ansvar och vilken påverkan invånare och besökare har på våra stadskärnor. Budskapet är bredare än bara handelskonsumtion och fokuserar även på mat, tjänster och upplevelser. Det handlar om utbudet och platsen i sig som gör våra stadskärnor levande och välbesökta. Att varje individ bidrar bara genom sitt besök. Folk drar folk, och en välbesökt plats upplevs även som trygg. 

– Pandemin har i de större städerna visat på stadskärnans sårbarhet och satt det lokala i fokus. Det finns en större öppenhet bland människor att ta till sig effekterna kring val av konsumtion. När det hittills är drygt 40 städer som anslutit sig, så hoppas jag att kampanjen ska få bra genomslagskraft och få folk att tänka till och bidra till en hållbar och långsiktig förändring. Invånare och besökare behöver bli medvetna att de kan göra skillnad och också kan bidra till trivsel, trygghet och ett pulserande hjärta. Stadskärnan är ju allas vardagsrum att mötas och vistas i, säger Lena Dalerup VD Innerstaden Göteborg

Om initiativet
Upplysningsinsatsen lanseras den 9 november och kommer att synas nationellt i olika digitala medier, där cityorganisationerna har stark lokal förankring, samt fysiskt på plats i respektive stad. Utöver detta planeras spridning via olika samarbetspartners. I all kommunikation hänvisas till en landningssida www.ingenpulsutandin.se där mer information finns att läsa.

Följande organisationer deltar:
Innerstaden Göteborgs medverkan möjliggörs av nätverket Göteborg City Shopping.
Aktiv Handel Falköping
Attraktiva Laholm
Attraktiva Oskarshamn
Bollnäsdraget
Borås City
Centrala Stadsrum Falun
Cesam Örnsköldsvik
City Trollhättan
City Örebro
Destination Östersund
Eslövs Stadskärneförening
Företagarna Piteå
Gävle Citysamverkan
Halmstad City
Handel i Sölvesborg
Handelsplats Höganäs
Helsingborg City
HessleCity
Kalmar City Samverkan
Karlshamns Centrumförening
Karlskrona City
Kristianstad City
Linköpings innersta
Lund Citysamverkan
Malmö Citysamverkan
Mölndals Innerstad AB
Nysam – Nyköping i samverkan
Position Eskilstuna
På Stan Ängelholm
Stadsliv Kiruna
Stadsutveckling i Sundsvall
Svensk handel Luleå
Södertälje City
Unika Ludvika
Uppsala Citysamverkan
Visit Skellefteå
Visit Umeå
Vänneshandlarna
Västervik City
Västerås Citysamverkan
Ystad i centrum
Åmål

För exempel på text, fakta samt logo, se bilaga samt www.ingenpulsutandin.se

För mer information, kontakta: 
Marie Strinnholm, butiksägare Popolino Malmö info@popolino.nu
Representanter från arbetsgruppen:
Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan 0733-307015
Lisa Thörn, VD Uppsala Citysamverkan0709-140080
Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor 0702-238624 
Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg 0706-213053

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.