Göteborgs kanalmurar

Publicerat på Tuesday, June 16news

Med åldern och ökad belastning från trafiken är Göteborgs kanalmurar i dåligt skick och behöver renoveras. Kanalerna byggdes samtidigt som Göteborgs innerstad på 1600-talet. Då transporterades människor och varor med häst och vagn längs kajerna och på vattnet med båtar. De kanalmurar som är i störst behov av renovering är de längs med Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken, och södra sidan av Stora Hamnkanalen. 

Läs mer på stadsutveckling.goteborg.se