1

Innerstaden Göteborg ideell förening

Publicerat på torsdag 10 juninyhet

Den 10 juni bildades Innerstaden Göteborg ideell förening. I samband med det överlät Fastighetsägarna GFR och Göteborgs Köpmannaförbund verksamheten och servicebolaget Innerstaden Göteborg AB till föreningen. Från och med nu äger medlemmarna Innerstaden Göteborg AB och tillsammans utvecklar vi Göteborgs innerstad. Vd Lena Dalerup och medarbetarna Erika Kern, Kjell Johansson och Jenny Schmidt arbetar vidare i den ideella föreningens servicebolag.

Ny styrelse
Till ordförande valdes Daniel Sülla (Eklund Göteborg New York) och till vice ordförande Bo Törnkvist (Vasakronan). Till ledamot valdes Anna Forsgren (Alfons Åbergs Kulturhus), Annica Ericsson (Almedalshuset), Anders Ericsson (Linderoths) och Anders Forsling (Wallenstam). Till suppleant valdes Anki Håkansson (Hufvudstaden), Markus Oddestad (Hotel Royal), Magnus Algotsson (Swedbank) och Johan Karlsson (Higab).

Henrik Ekelund (Svensk Handel), Kenneth Odéus (Göteborgs Köpmannaförbund) och Christina Heikel (Fastighetsägarna GFR) utgör valberedningen.

Styrelsesammansättningen är samma i föreningen som i bolaget.

Vi riktar ett varmt tack till avgående styrelseordförande Christina Heikel för hennes stora engagemang.
Avgående vice ordförande Kenneth Odéus är en av dem som varit med längst i Innerstadens styrelse. Stort tack Kenneth för ditt ovärderliga bidrag.

Den nya styrelsen har redan haft sitt första styrelsemöte och ser fram emot att driva föreningens arbete framåt tillsammans med medlemmarna.

Innerstaden Göteborg ideell förening
Innerstaden Göteborg ideell förening är en opartisk, icke vinstdrivande centrumförening som genom sitt servicebolag Innerstaden Göteborg AB driver verksamhet.

I samverkan med Göteborgs Stad erbjuder Innerstaden Göteborg en samverkansplattform för närmare 500 anslutna företag och samarbetsparter. Samverkan skapar mervärde och är det fundament som Innerstaden Göteborg utgår ifrån i sitt arbete.

Vision
Göteborgs innerstad ska vara Sveriges mest välkomnande mötes- och handelsplats och erbjuda unika upplevelser.

Affärsidé
Innerstaden Göteborg ska på uppdrag av medlemmarna och Göteborgs Stad i samverkan arbeta för en välkomnande och upplevelserik innerstad för alla.

Fokusområden för arbetet

  • Rent, snyggt och tryggt
  • Platsutveckling
  • Tillgänglighet
  • Information och kommunikation

Läs föreningens stadgar i bifogad PDF.

För frågor om Innerstaden Göteborg ideell förening, kontakta:
lena.dalerup@innerstadengbg.se

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.