2

Näringsdepartementet vill ha fortsatt dialog med stadskärnorna

Publicerat på torsdag 18 marsnyhet

I dag på förmiddagen träffade 28 stadskärnor näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg för att presentera det upprop som samlats in under den senaste månaden. Mötet hölls digitalt och stadskärnorna beskrev hur stöden som regeringen inrättat inte möter de behov som finns ute i landet. Många frågor kvarstår dock efter mötet.

Cityorganisationer arbetar med platssamverkan och utveckling av stadskärnan på uppdrag av näringslivet, fastighetsägarna och kommunen. Under mötet förde organisationerna fram vilka konsekvenser pandemin kan få för framtidens svenska stadskärnor.

Under mötet presenterade städerna en lista med förslag på åtgärder som skulle göra situationen bättre för de tusentals näringsidkare som finns i våra stadskärnor runt om i Sverige. Regeringen har en god dialog med branschorganisationerna men det ger inte en heltäckande bild av hur småföretagarna i stadskärnorna upplever det. Stadskärnorna representerar inte bara handel och besöksnäring utan innehåller även service- och tjänsteföretag samt kultur och upplevelseföretag som drabbas hårt i pandemin.

Under mötet lyssnade representanterna från departementet på stadskärnornas oro och den bild av företagarnas verklighet som presenterades. Det finns en stor frustration hos näringslivet och risken är att många friska företag går i konkurs under de kommande månaderna om inte situationen reds upp omgående. Företagarna eftersöker tydlighet, snabba utbetalningar och en långsiktig strategi kring förutsättningarna för företagande under pandemin, som på inga sätt är över, för att överhuvudtaget ha en rimlig chans att fortsätta sitt värv.

Statssekreteraren har fått ta del av underlaget och ett nytt möte kommer bokas in för att fortsätta den påbörjade dialogen.

– Göteborgs stadskärna har ett besöksinriktat näringsliv som är beroende av kontorsarbetande dagbefolkning, besökare för shopping, evenemang och kongresser samt turister. Det i kombination med relativt få bostäder gör att stadskärnan är hårt drabbad. Antalet personer som rör sig i innerstaden har närmare halverats sedan pandemin utbröt. Vi möts dagligen av medlemsföretag som drabbats hårt. Inför dagens möte har vi lyssnat in näringsidkare inom handel, service, restaurang, hotell och kultur, säger Lena Dalerup VD Innerstaden Göteborg. Ibrahim Baylands statssekreterare Emil Högberg reagerade positivt på de gedigna förberedelser som gjorts inför mötet och de många konkreta förslagen. Han utlovade att återkomma med svar och att fortsätta dialogen med centrumorganisationerna. Han förstår betydelsen av attraktiva stadskärnor för väl fungerade näringsliv och arbetsmarknad. Samverkan i dessa frågor är viktigare än någonsin, avslutar Lena Dalerup.

Läs mer om uppropet och den lista på åtgärder som städerna vill se framåt nedan. Presentationen från mötet finns med som bilaga.

Förslagen som presenterades under mötet

1. Snabba på processen med ansökan/utbetalning genom att förenkla och förstärka efterkontrollen för de stöd som redan finns.

2. Inför en krissamordnande funktion för näringslivet och stadskärnorna, vars uppdrag är att hjälpa företagen att söka de olika stöden.

3. Förhindra att de olika stöden och dess perioder går in i varandra, vilket tvingar företagen att vänta ut ett stöd för att kunna söka ett annat.

4. Tydlig lathund med datum för vilka stöd som finns att söka och för vilka perioder, så att företagare slipper leta information hos olika myndigheter för att överblicka vad som gäller.

5. Slopa jämförelsemånaden – räcker med krav på 3 månaders anställning.

6. Förläng möjligheten att ge coronagåva till anställda. Den tidigare gåvan har gett stor effekt för verksamheterna i stadskärnorna.

7. Stäng ner och betala ut nedstängningsbidrag istället för att ge i princip näringsförbud. Alternativt utöka serveringstiderna till 22 eller 23.

8. Ge generellt stöd till utsatta branscher ex. avskaffade eller kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller sänkt moms. Vilka branscher det ska gälla för kan definieras via branschkoder.

9. Ge hyresstöd direkt, ej via fastighetsägare.

10. Anpassa stödet utifrån bransch, ex. säsongsbaserad personal inom besöksnäringen.

11. Återinför regelverket för fullt avdragsgill måltidsrepresentation.

12. Ge kommuner större befogenhet kring riktade lokala stöd.

13. Planera långsiktigt kring stödpaket och restriktioner för att möjliggöra rimlig planeringstid för företagarna.

14. Använd cityorganisationernas opartiska plattform för dialog och information/kommunikation som komplement till branschorganisationerna.

För mer information:
Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg AB
0706 21 30 53 
lena.dalerup@innerstadengbg.se

Innerstaden Göteborg AB är ett opartiskt, icke vinstdrivande centrumledningsbolag som ägs av Fastighetsägarna GFR och Göteborgs Köpmannaförbund. I samverkan med Göteborgs Stad erbjuder Innerstaden Göteborg en samverkansplattform för närmare 500 anslutna företag och samarbetspartners. Samverkan skapar mervärde och är det fundament som Innerstaden Göteborg utgår ifrån i sitt arbete.

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.