Palmhuset ska rustas upp

Publicerat på onsdag 1 marsnyhet

Palmhuset i Trädgårdsföreningen ska restaureras och moderniseras. Arbetet startar i april 2023 och görs i fyra etapper.

– Det innebär att de delar av Palmhuset som för tillfället inte påverkas av restaureringen kan vara öppet för besökare under hela restaureringstiden, säger Charlotte Karlsson, projektägare, Göteborgs Stad.

Logistisk utmaning med känsliga växter
En restaurering av Palmhuset är ett komplicerat projekt. Byggnadens konstruktion är speciell med allt glas och stål. Men till skillnad från den tidigare renoveringen på 1980-talet kommer inte stålkonstruktionen att demonteras utan restaurering sker på plats. Palmhuset består av flera avdelningar och restaureringen kommer ske i etapper vilket, dels gör att det kommer vara öppet för besökare under restaureringstiden, dels att det under hela arbetets gång kommer att finnas plats i någon del av Palmhuset för växterna. De som utför restaureringen kommer arbeta nära trädgårdsmästarna för att hitta lösningar för att skydda växterna.

Originaldetaljer och återskapande
Vid restaureringen läggs fokus på att bevara husets unika karaktär genom rätt materialval, utformning och kulörval. Det innebär att flera detaljer kommer få tillbaka sin ursprungliga gestaltning. Det gäller bland annat fönsterglas som vid en renovering byttes ut mot akrylglas men som nu åter får riktigt glas. Samtidigt kommer Palmhusets fönster att restaureras genom skrapning och målning. Ett annat exempel är aluminiumdörrar från 1980-talet som ska ersättas med, för Palmhuset, mer tidsenliga dörrar.

Palmhuset har flera originaldetaljer i gjutjärn som bidrar till husets unika karaktär, inte minst de ursprungliga dekorativa gjutjärnsspröjsar. När restaureringen genomförs kommer alla originaldetaljer att hanteras varsamt. Men det kommer också ske moderniseringar där tekniska installationer och befuktningsanläggningen kommer att bytas ut. Resultatet blir en 140 år ung byggnad som är redo att ta sig an framtiden.

Besiktning och förundersökning visar vägen
De åtgärder som kommer att göras går tillbaka till en besiktning 2019 och en antikvarisk förundersökning som gjordes 2022. Den visade på ett omfattande restaureringsbehov på grund av rostangrepp, rötskador på trä och glas som krackelerat. Alla ytor kommer målas om förutom mittskeppets takbågar som målats om tidigare. Inte minst delarna av gjutjärn är i stort behov av ommålning. Det är bland annat i Tropikhuset som delar i trä kommer att bytas ut.

Stadsfastighetsförvaltningen inom Göteborgs Stad förvaltar byggnaden och kommer att ansvara för hela restaureringen.

Källor: 
Vårt Göteborg
Trädgårdsföreningen

Foto: Göteborgs stad

 

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.