Så blir Göteborgs nya stationshus

Publicerat på måndag 30 januarinyhet

Det står nu klart att det blir Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter som ska utforma ett nytt stationshus vid Centralen. Det är den största av de tre uppgångarna för Västlänkens station Centralen.

Den nya stationsbyggnaden, också kallas mittuppgången, är en av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen och blir därmed Centralstationens nya entré från norr. Enligt Jernhusen, som köpt byggrätten av Göteborgs Stad, är detta en viktig pusselbit i utvecklingen av området.

 – Ett Göteborg som växer behöver en stadsutveckling som främjar kollektivtrafiken. Det nya stationshuset är en viktig pusselbit i arbetet med att öka tillgängligheten och att skapa mer stad på en idag anonym del av Göteborg. Tillsammans med den befintliga stationen och stationsuppgången i det kommande kontorshuset Park Central, länkas stad samman med infrastruktur i anslutning till stora flöden av resenärer, säger Caroline Ahrnens Martin, Regionchef Projektutveckling Göteborg på Jernhusen. 

 Stationsområdet i Göteborg utvecklas för att möta behoven av en snabbt växande stad. Det nya stationshuset blir entré till den nya stadsdelen som utvecklas. Här skapas en bytespunkt för att få fler att resa kollektivt i en trygg och hållbar stadsmiljö.

 – Vi är glada över att vi nu får möjligheten att skapa en stationsbyggnad som uppvaktar den befintliga stationens uttryck. En klassisk gestaltning med fasad i tegel, stor rymd i stationshall och tydliga entréer i flera väderstreck bidrar till att vitalisera området. Utvecklingen där kollektivtrafikens kapacitet ökar, stärker hela Göteborgsregionen. Fler kommer kunna bo i exempelvis Skövde, Varberg eller Uddevalla och enkelt ta sig till Göteborg och jobba nära stationen, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Stationshallen kommer att inrymma service och ett blandat resenärsutbud. Det blir också två övre kontorsplan som kommer kunna rymma upp emot 400 arbetsplatser. Stationsbyggnaden som omfattar 15 000 kvadratmeter får sin arkitektoniska gestaltning av Reiulf Ramstad Arkitekter, som alltså tilldelats det parallella uppdraget för husets utformning. Byggstart för det nya stationshuset är planerat till mitten av 2024 för att stå klart vid årsskiftet 2026 – 2027.

För gestaltningen arrangerades ett parallellt uppdrag. Bedömningsgruppen har utgjorts av representanter från Jernhusen, Göteborgs Stad, NCC och Per Bornstein som sakkunnig arkitekt.

Om parallella uppdrag

Parallella uppdrag är en metod att ta fram alternativa förslag till utförande av ett byggnadsprojekt. Flera arkitekter arbetar då, ibland i öppen dialog med byggherren, parallellt med olika förslag till utformning. Efter ett parallellt uppdrag brukar det kontor som bedömts leverera det bästa förslaget erbjudas fortsatt uppdrag att utveckla byggnaden till nästa steg. Parallella uppdrag är ett alternativ till arkitekturtävlingar.

Källa: Stadsutveckling Göteborg 

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.