2

Stadskärnor i förändring kräver gemensamma krafttag

Publicerat på torsdag 9 juninyhet

Vem vill inte ha en stadskärna som sjuder av liv och rörelse, butiker, caféer, restauranger, hotell, salonger och kultur? Göteborgs stadskärna genomgår stora förändringar. Ett levande centrum som inte bara ger mer skatteintäkter utan också fler arbetstillfällen, ökad trygghet och livskvalitet. Det är just detta som Innerstaden Göteborg tillsammans med 45 städer runt om i landet vill lyfta fram i en ny upplysningskampanj.

Konsumenternas val påverkar samhällsfunktioner
”Ingen puls utan din” är ett nationellt initiativ för att belysa vikten av människor i stadskärnan. Det handlar om betydligt mer än ett trevligt centrum, inte minst om finansiering av viktiga samhällsfunktioner.
– Stadskärnan i Göteborg är en motor för hela kommunen och regionen med en lång kedja av reaktioner. Ju fler som väljer att handla hos de lokala aktörerna desto fler behöver anställas. Ju fler som erbjuds arbete, desto högre blir skatteintäkterna i kommunen. Exempelvis bidrar konsumtion i landets stadskärnor till drygt 30 miljarder i momsintäkter som går till bland annat vård, skola och omsorg, säger Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg.

Handla lokalt, handla hållbart
Kampanjen lyfter också fram det hållbara i att handla lokalt. I stadskärnan möts alla! Att handla lokalt är att handla hållbart, som alla kan vara med och påverka i olika grad. Ett sätt kan vara att ta sig till stadskärnan med ett miljösmart fordon. Ett annat sätt kan vara att handla
lokalproducerade varor. Samtidigt minskar de övergripande transporterna eftersom man redan i butiken får rätt vara i rätt storlek och inte behöver skicka några returer.

Öppet brev till näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson
Städerna fokuserar på hur konsumenternas val påverkar viktiga samhällsfunktioner. Syftet är att skapa nyfikenhet och debatt, bland annat genom tankeväckande annonser med rubriker som ”Beställ in en dagens, få bättre sjukvård”, ”Köp en tröja, få fler behöriga lärare” och ”Gå på konsert, få bättre bibliotek”.

   – Vi har också skrivit ett öppet brev till Karl-Petter Thorwaldsson, landets näringsminister, för att lyfta frågorna på nationell nivå – exempelvis etablerar en ansvarig minister för levande stadskärnor, samlar stadskärnans aktörer och inleder en dialog. Detta för att få en samlad bild av den komplexa frågan om Sveriges stadskärnors framtida funktion och innehåll, avslutar Lena Dalerup.

Som medlem i Innerstaden Göteborg har din verksamhet också möjlighet att medverka och få tillgång till kampanjmaterialet. Desto fler vi är som uppmärksammar budskapet desto större genomslagskraft kan vi få.

Vid förfrågan om kampanjmaterial vänligen kontakta:
Johanna Stockelid
Tel: 0709 63 23 74
johanna.stockelid@innerstadengbg.se 

Läs mer om kampanjen här

Innerstaden Göteborgs medverkan möjliggörs av nätverket Göteborg City Shopping. 

Foto: Happy Visuals

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.