Trygg i Centrum – Samverkansbevakning

promotions

Genom medlemskap i Innerstaden Göteborg och Trygg i Centrum får ni som medlem ta del av den gemensamma och samordnade effektiva områdesbevakningen i Göteborg City under nätterna.

Vi på Securitas utför en brottspreventiv samverkansbevakning genom regelbundna yttre ronder i området i syfte att skapa en tryggare tillvaro för er medlemmar.

För mer information kontakta oss gärna!