TIV – Trygghet Inom Vallgraven

Text

Trygghet Inom Vallgraven

Tisdag den 28 februari 2023 sammankallade Innerstaden Göteborg fastighetsägare, Göteborg Stad, Polisen och CPG bevakning för att ta ett samlat grepp kring området Inom Vallgraven och genomföra en gemensam trygghetsvandring. Projektet har initierats och finansieras av Wallenstam, Bygg-Göta, Vasakronan, Higab och Castellum.

Trygghetsarbete Inom Vallgraven (TIV) innefattar området runt Domkyrkan och innebär kontinuerliga trygghetsvandringar och uppföljningsmöten i samverkan under de kommande tre åren 2023-2025.

Tillsammans identifieras åtgärder och behov som behöver omhändertas för att bidra till en bättre och tryggare upplevelse i området. En åtgärdsplan med fördelat ansvar och bilddokumentation tas nu fram och kommer sedan att vara ett levande underlag för arbetet som innefattar allt från trasig belysning till klotter, eftersatt underhåll på gata och fastigheter och skräpiga platser.

– Vi arbetar mycket för att utveckla platser, områden och kvarter där exempelvis Kvarteret Victoria och området vid Magasinsgatan är några konkreta exempel. Trygghet är en central del för en attraktiv och levande innerstad. Vi ser mycket fram emot ett givande samarbete, säger Marina Fritsche, regionchef och vice vd för Wallenstam.

– Sedan tidigare driver vi ett framgångsrikt samverkansarbete i angränsande områden genom Purple Flag platssamverkan i Fredstan, Nordstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan samt genom Rosenlunds platssamverkan. Vi är glada att fastighetsägarna initierat arbetet Inom Vallgraven vilket gör att vi nu täcker hela innerstadens område, säger Lena Dalerup, VD, Innerstaden Göteborg.

Om TIV
TIV är ett samarbete mellan Wallenstam, Vasakronan, Bygg-Göta, Castellum och Higab. Även Polisen och Göteborgs Stad bidrar i arbetet genom ordningsvakter och representation från Socialförvaltningen. Innerstaden Göteborg leder och samordnar arbetet med en projekt- och processledning.

Vid frågor om TIV vänligen kontakta:
Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg
lena.dalerup@innerstadengbg.se
Tel: 0706- 21 30 53

Sofie Lindström, Projekt- och processledning TIV
sofie.lindstrom@innerstadengbg.se
Tel: 0704- 29 88 28

 

Header foto: Â Per Pixel Petersson/ Göteborg & Co