Östra Hamngatan

Positioneringsarbete för Östra Hamngatan

Under 2017 och 2018 inledde Innerstaden ett arbete för utvecklingen av Östra Hamngatan. Syftet var att starta upp ett arbete som initialt avser ett identitetsarbete för stråket som idag visar brister i miljö och profilering.
Läs mer här.