Historiska skyltar i stadskärnan tar fasta på göteborgarnas önskemål

Publicerat på tisdag 14 majnyhet

Under jubileumssommaren 2023 invigde centrumföreningen Innerstaden Göteborg den första av ett dussintal historiska skyltar Inom Vallgraven. Den 14 maj invigdes resterande skyltar under en historisk skyltpromenad genom innerstaden. Projektet syftar till att ge göteborgarna och besökare en djupare förståelse för stadens rika historia och belysa kopplingen till Nederländerna.

Innerstaden tog inför Göteborgs 400-årsjubileum fasta på göteborgarnas önskemål om att lyfta och presentera stadens historia och äldre bebyggelse. Vi har haft glädjen att kunna föra samman flera aktörer och erbjuda en plattform för samverkan som bidrar till att skapa en välkomnande och attraktiv stadskärna genom att lyfta kulturarvet, säger Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg.

Samverkan för att lyfta Göteborgs historia

Skyltarna är en del av det pågående arbetet för att bevara och främja Göteborgs rika historia, med särskilt fokus på den historiska kopplingen till Nederländerna som haft en betydande roll vid stadens födelse. Projektet har finansierats och möjliggjorts av flera parter; Saxborn fastigheter, Stadsfastighetsförvaltningen, Stena fastigheter, Vasakronan och Göteborgs Hamn AB.

– Göteborgs Hamn är stolta över att medverka och få vara med och bidra till detta viktiga arbete. Genom att inviga den första skylten tillsammans med Innerstaden Göteborg, markerar vi vår gemensamma strävan att ge göteborgarna en närmare kontakt med stadens historia, sa Malin Collin, vice vd Göteborgs Hamn, vid invigningen av första skylten 2023.

– Jag är stolt att Nederländerna varit med och byggt staden. Första borgmästaren i Göteborg var ju nederländsk. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan Göteborg och Nederländerna, sa Bengt van Loosdrecht, Nederländernas ambassadör, vid samma invigningstillfälle.
Historisk skyltpromenad

Den 14 maj invigdes skyltpromenaden som går genom innerstaden. Pether Ribbefors agerade guide under invigningen och berättade om varje skylt och platsens historia. Besökare kan nu själva se skyltarna runtom i innerstaden och inom kort även få fördjupad information via Göteborg & Co’s hemsida som länkar till texter som finns tillgängliga både på svenska, engelska och nederländska.

– Många har hört att holländarna byggde Göteborg och den här skyltade promenaden gör nedslag i stadens nederländska historia. Tack vare engagerade fastighetsägare har miljön inom Vallgraven blivit ännu mer intressant i och med projektet, säger Pether Ribbefors, extern projektledare Innerstaden Göteborg.

Bakgrund

Hösten 2022 var det nederländska kungaparet på besök i Göteborg. Det blev startskottet till projektet ”The Dutch of Gothenburg”, som uppmärksammar stadens äldsta historia och dess koppling till Nederländerna.

I Göteborg & Co’s undersökning från 2021, Citykärnans attraktivitet, framgick även göteborgarnas önskemål om att lyfta och presentera stadens historia och äldre bebyggelse.

Läs mer om projektet här! 

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.